Certifieringar

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk

Vi kan köpa och sälja massivträ och träbaserade skivor som är FSC®-certifierade och PEFC-certifierade (FSC® C071227 och PEFC/05-37-268).

Miljö- och rättvisecertifierat trä

Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® eller PEFC är certifierade (FSC® C071227 och PEFC/05-37-268).

Om FSC® MIX CREDIT

FSC:s standard för Controlled Wood gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC®-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. Sådana produkter märks med beteckningen FSC® Mix.

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se