NYHET! MDF KFB+ finns nu även registrerad i Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. De vill på så vis främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.