Skip to main content

SIBIRISK LÄRK

Holm Trävaror lagerför ett brett sortiment av Sibirisk lärk. Det omfattar trall, regelvirke, ytterpanel, sågad lärk (även grova dimensioner) och klädselbrädor. 

Lärk är ljus gulbrun med en rödaktig kärna och naturlig impregnering. Vid exponering av solljus över tid så blir lärken silvergrå. Lärken har god hållfasthet och är mycket beständig. Beständigheten beror på att den sågade lärken är nästintill 100% kärna samt innehåller hartser och syror. En långsam tillväxt på ca 200 år innan avverkning gör att innehållet av kåda och garvsyra är stort. Lärken är mycket motståndskraftig mot röta.

 • Tolerans och format

  • Kvalitet

   Klass 1-4, stor andel 1-3, med mycket hög andel kärna.

  • Certifikat

   FSC®, PEFC Certifierad (PEFC/05-37-268)

  • Tjocklek

   Finns i sågat 32/38/50/63/75/100/125/150mm  hyvlat 21/28/34/45mm

  • Bredd

   Sågat 100-225mm  och hyvlat 45-220mm

  • Längd

   4,0/5,1/5,7/6,0m  (även 3,0/3,9/4,5/4,8/5,4m men i mindre omfattning).

  • Fuktkvot

   Ca 18%  +2%

  • Bearbetning

   Vi har ett stort sortiment av hyvlad lärk, samt utför specialbearbetningar.

  • Infästning

   Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan, max 1 mm under om så önskas.

  • Spill

   Räkna alltid med 5-10 % spill för avkap för ändsprickor, kupighet m.m.

 • Hantering, lagring och montering

  • Trallen skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Lärken skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation underifrån för att undvika kondens. Rådgör med byggherren. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 200mm, vilket är ett krav.
  • Vid montering av trall i 21mm tjocklek rekommenderas max CC regelavstånd 400mm och för 28mm CC regelavstånd 600mm. Tänk på att lägga reglarna med fall från huset. Fallet från huset ca 1cm på 4m.
  • Avståndet mellan trallbrädorna vid bredd 95 och 120mm: minst 5mm och vid 145mm: 7mm. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 3mm vid längd 5,1 m +. Mot vägg och fasta föremål rekommenderar vi minst 15 mm avstånd.
  • Förborra alltid lärken innan infästning. Skarvar och ändar måste förborras.
  • Kärnsidan skall alltid vara nedåt = ledsen mun. Renkapade ytor skall alltid oljas in.
  • Montering görs bäst med 2 skruvar vid varje infästningsregel. Fästes med minst A2 eller A4 rostfri syrafast trallskruv vid havsnära miljö.
  • 22mm trall = minimum 4,8x55mm trallskruv och 28mm trall = minimum 4,8x70mm trallskruv.
  • Panel monteras med ungefär 20mm spikläkt för luftspalt mellan panel och vindpapp. Gäller både stående och liggande panel.

  Metallföremål direkt på trallen kan medföra missfärgningar.

 • Skötsel

  • Lärk kan lämnas obehandlad, över tid kommer lärken då bli silvergrå.
  • Om så önskas kan lärken laseras eller oljas. Viktigt är då att brädorna luftas/torkas ut innan behandling. Vid behov tvätta trallen med vatten, såpa och skurborste. Behandlingen skall göras regelbundet med jämna intervaller. Normalt vattentryck rekommenderas (ej högtryck/roterande borste). Lärkens naturligt feta yta gör att oljan har svårt att tränga in när den varit inpaketerad därför bör den luftas (ca ett halvår).
  • Oljan bör innehålla fungicider mot svamp och ha en torrhalt på ca 60%. För att uppnå bästa resultat skall behandlingen upprepas årligen.
  • Lärk är naturligt trä vilket medför att den kan röra och vrida sig när spänningen släpper i brädan. Behåll gärna några brädor som kan bytas ut efter något år.
  • Sol, vind och vatten gör att lärken ”ömsar skinn” från år till år. Lärken kan från fall till fall byta ytskikt och det är ett naturligt sätt att stöta ifrån sig olika partiklar från luften. Detta kan med enkelhet borstas bort.
 • Avfallshantering

  Spillvirket skall sorteras som träavfall vid deponi.

Dokument och certifikat Sibirisk lärk

Produktblad
FSC® certifiering
Bedömd i Sundahus
Byggvaru- bedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Om certifierat trä

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk. Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® eller PEFC är certifierade (FSC® C071227 och PEFC/05-37-268).

Försäljning bygghandel

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare.

Försäljningsavdelning för bygghandeln. 
E-post: byggorder@holmtravaror.se
Växel tel 0224-150 00

Kontaktpersoner Bygghandeln