Skip to main content

Bangkirai trall

Bangkirai hårdträtrall är ett exklusivt trallvirke som är vackert, tidlöst och naturligt hållbart.

Bangkirai som ibland kallas Kirai är ett mycket hållbart hårdträ med en jämn struktur och mellanbrun till rödbrun färg som ger en känsla av lyx. Bangkirai trall är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller  naturlig hållbarhet.

Med rätt skötsel blir ditt nya Bangkirai trallgolv bara vackrare med åren.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Bangkirai är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

 • Dimensioner

  BANGKIRAI TRALL 21×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 28×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 45×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 45×201 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI STOLPE 90×90 MM SPÅRAD
 • Montering och infästning

  Rekommenderade regelavstånd är upp till 500 mm för 21 mm trall och upp till 600 mm för 28 mm trall. Montera trallen med minst 6 mm mellan brädorna.  Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

  Infästning

  Som skruv för Bangkirai trall rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång för 21 mm trall och minst 75 mm för 28 mm trall. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas. Bangkirai trall levereras med skyddsvax på ändarna som motverkar sprickbildning under lagring. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med skyddsvax och eventuella sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däcket. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på  virket innan montering. Ett virke som understiger
  specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

 • Ytbehandling och underhåll

  Spola däcket med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Bangkirai behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig.

  Trallen kan reagera med smuts som blir kvar på ytan och som då kan ge upphov till fläckar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt, högtryckstvätta aldrig trallen

 • Trämaterialet och sortering

  Bangkirai hårdträtrall är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slipmaskin.

  I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

Om certifierat trä

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk. Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® och PEFC är certifierade (FSC® C071227) (PEFC/05-37-268).

Försäljning bygghandel

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare.

Försäljningsavdelning för bygghandeln. 
E-post: byggorder@holmtravaror.se
Växel tel 0224-150 00

Kontaktpersoner Bygghandeln