Skip to main content

Limträ Furu Fingerskarvad

Limträ furu fingerskarvad är en omtyckt produkt som främst används vid fönstertillverkning men även för dörrar och trappstolpar.

Produkten är kvistren och vridstyv och de stående årsringarna på de yttre lamellerna ger ett tåligt skydd mot väder och vind. Vilket också ger bästa förutsättningarna för ett bra och hållbart målningsresultat.

Mer om Limträ furu fingerskarvad

Limträet som säljs av Holm Trävaror har tagits fram genom en avancerad urvals- och tillverkningsprocess.

Fingerskarvat limträ för fönster och dörrar

Uppbyggnad / tillverkning

Består utav furu som sågas ner till passande lamellbredd, därefter kapas kvistar och defekter bort. Dessa små bitar fingerskarvas sedan ihop och limmas i 2 eller flera skikt under tryck ihop till en stolpe. Till skillnad mot massivträ är vårt limträ kvistrent och mer vridstyvt då de olika skikten verkar mot varandra. 

Fingerskarvat limträ för fönster och dörrar

Vädertåligt

De stående årsringarna på de yttre lamellerna ger ett tåligt skydd mot väder och vind. Vilket också ger bästa förutsättningarna för ett bra och hållbart målningsresultat.

Fakta Limträ furu fingerskarvad

 • Kvalitet kvistren
 • Uppbyggnad 2 eller fler lameller,
 • Profiler fyrkantsprofil och L-profil.
 • Årsringsorientering enligt kunds önskemål, exempel stående/halvt stående på yttre lameller eller mixat.
 • Ändkapat enligt kunds önskemål
 • Längder enligt kund önskemål, från ca 1m till 6,1m.
 • Lim D4 eller EPI
 • Densitet ca 525 kg/m3
 • Hyvlat 2 eller 4-sidor efter limning
 • Fingerskarv standard fingerskarv
 • Fuktkvot 8-12%
 • Emballage plastat paketvis, med truckreglar

Hantering och lagring

Vid hyvling ska skarpslipade hårdmetallskär användas, HSS även kallat snabbstål räcker inte då limmet är väldigt hårt.

Innan användning skall produkten acklimatiseras i torr miljö inomhus, ej nödvändigtvis uppvärmd. Vid lagring och hantering utomhus lämnas inga garantier.

Produkten skall staplas plant med användning av ett tillräckligt antal truckströn, om vertikal lagring är nödvändig så ska materialet ej ha direktkontakt med marken. Förvaras åtskilt från direktkontakt med vatten.

Produkten kan expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Vid acklimatisering brukar produkten vanligtvis återgå till normalt läge.