Skip to main content

Termotrall Furu

Termotrall Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termotrall Furu är en värmebehandlad trall som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad och rengörs regelbundet med tiden blir silvergrå, och då på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Vill man bevara färgen och lägger tralldäcket under bar himmel eller där solen kommer åt bör man oljebehandla trallen. Värmebehandlingen gör också att trallen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än t ex tryckimpregnerad trall.

Termotrall Furu har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Detta trallvirke är därför ett bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

Termopanel Furu

Termopanel Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termopanel Furu är en värmebehandlad panel som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad med tiden blir silvergrå, och smälter då på ett naturligt sätt in i omgivningen. Värmebehandlingen gör också att panelen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än traditionell panel.

 • Dimensioner

  TERMOTRALL  FURU  26 x 117 MM FINRILLAD/SLÄT
  TERMOTRALL  FURU  26 x 140 MM FINRILLAD/SLÄT
  RAKKANTAD FALSPANEL 20×140 MM HYVLAD RAKKANTAD FALS
  KLÄDSELBRÄDA 20×140 MM FYRA SIDOR HYVLAD
  VANLIGA NAMN TERMOTRALL, VÄRMEBEHANDLAD FURA,THERMOWOOD
  VETENSKAPLIGT NAMN PINUS SYLVESTRIS
  URSPRUNG FINLAND
  TRÄDSTORLEK 35-45 M HÖGT,  1 M I DIAMETER
  MEDELVIKT SOM TORKAD 450 KG/M3
  HÅRDHET
  BROTTSTYRKA 73 MPa *
 • Montering

  Rekommenderade regelavstånd är upp till 400 mm för 26 mm trall. Montera trallen med minst 5 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm.

  Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

  INFÄSTNING

  Som skruv för Termotrall Furu med 26 mm tjocklek rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid för alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däcket. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

 • Ytbehandling och underhåll

  Spola däcket med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Termotrall Furu behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Man kan välja att olja trallen för extra skydd och för att bevara kulören.

  Termotrall Furu ändrar snabbt kulör när den utsätts för väderpåverkan och ljus. Därför bör man om syftet med behandlingen är att bevara kulören olja trallen i direkt anslutning till monteringstillfället. Rådfråga färgfackhandeln för rätt oljeprodukt och anvisningar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt för att minimera risken för påväxt av alger och mögel, högtryckstvätta aldrig trallen.

 • Om trämaterialet

  Termotrall Furu är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden.

  Termotrall Furu kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara utförda i syrafast rostfritt stål, eller annat metall- eller plåtmaterial som tål avrinningsvattnet. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna.

  Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Missfärgningar i samband med andra material är en naturlig reaktion och är inte att inte att betrakta som en defekt. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

Dokument och certifikat Termotrall Furu

Om certifierat trä

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk. Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® och PEFC är certifierade (FSC® C071227) (PEFC/05-37-268).

Försäljning bygghandel

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare.

Försäljningsavdelning för bygghandeln. 
E-post: byggorder@holmtravaror.se
Växel tel 0224-150 00

Kontaktpersoner Bygghandeln