Skip to main content

Limfog

Limfog tillverkas av massiva 40-45 mm breda trästavar som limmats kant-i-kant. Holm Trävaror erbjuder ett brett lagerfört sortiment i form av limfogskivor i ek, ask, björk, furu, bok och valnöt. Användningsområdet är i huvudsak i möbelsammanhang som exempelvis till bänk-/bordsskivor, lådor, hyllplan, inredning, fönsterbänkar, trappsteg m.m.

Limfog Helstav (HS)
Helstav (HS)
Limfog Fingerskarvad (FS)
Fingerskarvad (FS)
Vad är skillnaden?

Helstav eller 
fingerskarvad?
A, B och C-sida?

Trästavarna som bildar limfogskivan kan vara helstav (HS) eller fingerskarvad (FS). Det illustreras bäst av bilderna.

Det finns också olika kvalitéer av limfog som exempelvis A/A, A/B, A/C. Generellt kan man säga att på en A-sida har alla stavar en matchande struktur och färg, inga eller ett fåtal små friska kvistar. B-sida har stavarna samma trästruktur men viss färgvariantion får förekomma, få kvistar. C-sida – trästruktur och färg kan variera, friska kvistar är tillåtna. 

Limfogskivor i olika träslag
Manuell putsning
Sortiment

Limfog i
olika träslag

På vårt lager finns ett brett sortiment av limfogskivor i ek, ask, björk, furu, bok och valnöt. Skivorna finns i längder upp till 5 meter i olika kvalité.

Så tillverkas limfogskivor

Tillverkningen är en lång process från klyvning av den råa stocken till färdig produkt. Sågat material får sakta torka över ett år innan det sedan kapas, sorteras, precision hyvlas, limmas och putsas. 

Vad kan man använda limfog till?

Användningsområden
för limfog

Användningsområdet är i huvudsak i möbelsammanhang som exempelvis till bänk-/bordsskivor, lådor, hyllplan, inredning, fönsterbänkar, trappsteg m.m.
  • Limfogskiva i kök Limfogskiva i kök
  • Exklusiv limfogskiva Exklusiv limfogskiva
  • Trappa av limfog Trappa av limfog
  • Limfogskiva helstav (HS) Limfogskiva helstav (HS)