Skip to main content

Hardboard

Holm Trävaror lagerför hardboard i fullformat och emballageformat med 2 st avkapade hörn. Hardboard används för snickeri, byggnation, täckning m m.

Mer om hardboard

Hardboard tillverkas av fibrer som framställts ur trämassa med hjälp av ånga under högt tryck. Fibrerna läggs på en trådmatta där vattnet rinner av. Olika högt presstryck ger sedan skivor med olika egenskaper. Fibrerna hålls samman av de limämnen (ligning) som finns naturligt i träet. Harboard har en tydlig slät framsida och en baksida med mönster från trådmattan som följt med in i pressen.