Asp


Aspen är, näst björk, Sveriges vanligaste lövträd. Aspen är ett snabbväxande träd som finns över hela landet.  

Populus tremula
Även Aspen, Poplar

Utseende

Färgen är gulvit med någon gråton och den är svagt ådrad.

Egenskaper

Asp är inte beständigt mot röta. Eftersom asp är segt i fibrerna bör den vara torr vid bearbetning men kräver trots sin mjukhet skärpta verktyg.

450-540 kg/m3

Användning

Används till tändstickor, blindträ i möbler, modellbyggen, bastulavar, lastpallar och emballage.

Ursprung

Vår asp kommer från Svealand.