Skip to main content

Cumaro trall

Cumaro ett mycket hårt träslag med hög beständighet och ett exklusivt utseende.

Cumaro varierar i färg från gyllenbrun till rödbrun. Efter exponering för väder och vind antar Cumaro en silvergrå kulör. Cumaro kan ha naturliga ytliga fläckar och färgskiftningar men dessa jämnar ut sig med tiden. Cumaro är motståndskraftig mot röta och insektsangrepp. Trädet växer till största del i Sydamerika.

Ett trädäck i Cumaro ger en känsla av lyx och är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller naturlig hållbarhet. Med rätt skötsel blir ditt nya Cumaro trallgolv vackrare med åren.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Cumaro är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

Varför välja Cumaro?
 • FSC® certifierat
 • Elegant utegolv som står emot vädrets makter
 • I princip kvistfritt
 • Miljövänligt, inga kemiska tillsatser
 • Beprövat i Sverige i över 15 år
 • Naturligt rötskydd
 • Sorteras som vanligt träavfall
 • Cumaro är svalt att gå på och har ett visst halkskydd.
 • Rekommenderas av Byggvarubedömningen
 • Tolerans och format

  Certifikat   FSC®
  Kvalitet   FAS-kvalitet – den bästa exportkvalitet i princip kvistfri.
  Tjocklek   + 0,5mm på trallen
  Spill   Räkna alltid med 5-10% spill för avkap ändsprickor, kupighet mm.
  Trall 20x140mm   Längder 2,15-6,0m
  Plugg 12 mm
  Stolpar 69x69mm Längder 2,15-4,3m
  Handledare  47,5×97,5mm Längder 2,15-4,3m
  Sågad Cumaro  40 och 50mm Längder Fallande
 • Hantering, montering och lagring

  • Trallen skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Cumarotrallen skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Vid acklimatisering brukar produkten vanligtvis återgå till normalt läge. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation underifrån för att undvika kondens. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 200mm, vilket är ett krav.
  • Regelavstånd CC max. 500mm.
  • Skapa ett frånfall från huset på ca 1 cm på 4 meter.
  • Montera med luftspalt på 7mm mellan trallbrädorna. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 4 mm. Luftspalt mot husvägg skall vara minst 15mm. Cumaro levereras nertorkad och detta gör att den expanderar efter läggning.
  • Snedsåga (Gera) aldrig Cumaro, detta för att den är nedtorkad och expanderar sig.
  • Förborra alltid Cumaro innan infästning. Försänk skruvarna vid behov.
  • Kapsnitten skall alltid oljas eller vaxas för extra fuktskydd och för att undvika ändsprickor. För bästa resultat efter slutmontering ska Cumarotrallen slipas lätt med ett fint sandpapper.
  • Rostfri-syrafast A4 trallskruv skall användas med minsta längd på 75mm och minsta diametern 4,8mm. Skruvspån vid montering måste tas bort och metallföremål/verktyg måste skyddas från trallen, då de kan skapa missfärgningar. Använd ca 35st skruvar per kvm.
  • Vi rekommenderar obehandlad Cumarotrall för att den skall bli silvergrå. Vill man hålla en jämn färg kan man olja in det med jämna mellanrum (minst 1 gång per säsong beroende på slitage och yttre påverkan). Prata med Er färgleverantör!
  • Rengör Cumarotrall med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck. Ej roterande borste. Ställ inga metallföremål när Cumaro är nytvättad, då missfärgningar kan uppstå.
  • Använd lämpliga såg-, fräs- och borrverktyg vid montering.
  • Varje bräda är unik och trä är en naturlig produkt. Detta innebär att variationer i utseende och beständighet förekommer.
  • Cumaro kan ha en viss odör, vilket normalt försvinner övertid. Vid montage inne kan lukten upplevas som ett problem.

Dokument och certifikat cumaro trall

Produktblad
FSC® certifiering
Byggvaru- bedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Om certifierat trä

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk. Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® och PEFC är certifierade (FSC® C071227) (PEFC/05-37-268).

Försäljning bygghandel

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare.

Försäljningsavdelning för bygghandeln. 
E-post: byggorder@holmtravaror.se
Växel tel 0224-150 00

Kontaktpersoner Bygghandeln