Skip to main content

Formatsågning

Sågning av skivor till önskat format

En populär service som vi erbjuder är formatsågning. Vi kan formatsåga alla våra lagerlagda skivor i format upp till 5600×2500 mm.  

 


FORMATSÅGNING EFFEKTIVISERAR DIN PRODUKTION


I våra formatsågar har vi stor kapacitet och anpassar skivor efter dina önskade mått. Här optimeras sågprocessen utifrån flera olika skivformat, vilket minskar spillprocenten. 

Formatsågen är ett smart sätt för att effektivisera din produktion samtidigt som det finns möjlighet att spara både tid och pengar.

ANDRA FORMER AV FÖRÄDLING

Utöver formatsågning erbjuder vi även förädling som t.ex. sågning, hyvling, putsning, pressning och ytbehandling.

Vår formatsåg är

populärare än någonsin!

Vilket inte är så konstigt då formatsågen är en möjlighet att effektivisera produktionen och spara både tid och pengar. Våra formatsågsoperatörer är noggranna, snabba och fantastiskt duktiga på att såga och optimera.

01

Måttanpassat

I formatsågen kan vi såga alla våra lagerlagda skivor i format upp till 5600×2500 mm.  

02

Minskar spill

Genom att välja rätt storlek på skiva kopplat till de olika format som ska sågas kan spillet minimeras. Det görs genom sågoptimering och utförs automatiskt i våra dataprogram. 

03

Stor kapacitet

Våra formatsågar har stor kapacitet och hanterar även större volymer. 

04

Effektiviserar din produktion

Formatsågen är ett smart sätt för att effektivisera din produktion och ger er möjlighet att spara både tid och pengar.