Skip to main content

Royal linoltrall

Exklusiv och underhållsvänlig linoljeimpregnerad trall av furu med det bästa rötskyddet som kan uppnås på svensk furutrall idag.

Linoltrall är framtagen genom en tvåstegsbehandling som har beprövats i mer än 30 år. I första steget tryckimpregneras trallen för att få ett utmärkt rötskydd. Därefter kokas trallen i färgpigmenterad linolja i vakuum, så att allt vattnet trycks ut. Oljan tränger då in på djupet och gör så att furutrallen blir starkare och mer vattenavvisande, samt begränsar sprickbildningar och rörelse i virket. Detta medför minimal urlakning av koppar.

Linoltrallen är för användning ovan mark och överlägsen de flesta trallsorterna i färgbeständighet.

Varför välja Royal linoltrall?

 • Formstabil, minimal rörelse
 • Beprövat i över 30 år
 • Vacker trästruktur
 • Torkad till 18%
 • Vatten och fuktavvisande
 • Linoljan innehåller fungicider vilket hjälper till att motverka mögel och påväxt
 • Långt underhållsintervall
 • Bra totalekonomi
 • Minimal urlakning av koppar

 • Dimensioner

  Kvalitet Hög kvalitativ Furu  G4-2 Kvalitet
  Färg     Brun / Fjällgrå
  Bredd/ Tjocklek 28x145mm Trall
  Handledare 34x145mm
  Stolpar 48x98mm
  Längd  3,0-5,4m  (mestadels 3,6/4,2/4,8m)
  Fuktkvot 18%   +2%
  Spill  Räkna alltid med 5-10% spill för avkap m.m.

 • Hantering, montering och lagring

  • Trallen skall förvaras och täckas utomhus, samt vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Linoltrallen skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation och luftgenomströmning underifrån för att undvika kondens. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 300 mm, vilket är ett krav. Naturlig kådutfällning förekommer vid hög solexponering, men understiger avstånd från mark 300 mm så ökar risken för ökad kådutfällning.
  • Linoltrallen monteras med rillningen uppåt.
  • Vid montering av 28x145mm är max CC avstånd mellan reglarna 600 mm. Tänk på att lägga reglarna med fall från huset. Fallet från huset ca 1cm på 4m.
  • Avståndet mellan trallbrädorna vid bredd 145mm: 4mm. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 3 mm.
  • Luftspalt mot husvägg skall vara minst 10 mm.
  • Renkapade ytor, skruv och spik skall alltid oljas in, vilket ger skydd mot röta, fukt och urlakning.
  • Monteringen görs bäst med 2 skruvar vid varje infästningsregel. Fästes med minst A2 eller A4 rostfri syrafast trallskruv.
  • Anslutande plåt skall vara av lackad och/eller rostfritt stål.
  • Minimum 4,8x55mm trallskruv, gärna 4,8x70mm
  • Metallföremål direkt på trallen kan medföra missfärgningar.
  • Linoltrall kan ha en viss odör, vilket normalt försvinner övertid. Vid montage inne kan lukten upplevas som ett problem.
 • Skötsel

  Linoltrallen, som allt trä, kräver underhåll. Kvaliteten på linoltrallen är mycket högre och kräver mindre underhåll än vanligt impregnerat. Över tid slits/tvättas oljan och pigmentet i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten kommer som på annat målat virke att blekas över tid. Färgen skall då bättras på igen (inom 3-6 år). Underhåll sker med ”Linololja Brun Protim Träolja” eller ”Linololja Fjällgrå Protim Träolja” från Koppers Sweden AB.

  Viktigt är att trallen är rengjord och torr (max 20% fuktkvot) innan den efterbehandlas med oljan.

  Kådutfällning förekommer vid hög solexponering och kan skrapas bort med vass kniv. Åtgärda med att applicera bättringsolja på den skrapade ytan.

  Vid tvättning använd ej högtryckstvätt då det kan flisa upp virket och tvätta bort oljan i översta skiktet. Tvätta med ljummet vatten och skölj bort med en vattenslang med normalt tryck. Använd ej starkt fettlösande medel utan använd något mildare t.ex. såpa. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel. 

 • Avfallshantering

  Spillvirket/kapbitar skall hanteras som impregnerat virke vid deponi.

Dokument och certifikat Royal Linoltrall

Produktblad trall
Produktblad linololja
Byggvaru-bedömning

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Om certifierat trä

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk. Holm Trävaror levererar miljö- och rättvisecertifierat trä i så stor utsträckning som möjligt. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Endast de artiklar benämnda FSC® och PEFC är certifierade (FSC® C071227) (PEFC/05-37-268).

Försäljning bygghandel

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare.

Försäljningsavdelning för bygghandeln. 
E-post: byggorder@holmtravaror.se
Växel tel 0224-150 00

Kontaktpersoner Bygghandeln