Skip to main content

Lamell

Lamellträ är träskiva som är uppbyggd av en kärna av rektangulära trästavar (lameller) av väl torkad furu eller granvirke (som en limfog). Den förstärks med pålimmade faner alternativt en träfiberskiva som ger dess utseende och ytegenskaper. Lamell används ofta till hyllplan då det är väldigt formstabilt och klarar hög belastning.

Fanerad Lamell

Lamell Alfaner

Lamell HDF

Lamell Spån Melamin

Lamell Spån