Al


Al är ett snabbväxande lövträd som växer i fuktiga miljöer gärna i närheten av vatten. Träslaget är ett klassiskt material för tillverkning av träskor, men är idag även populärt inom möbeltillverkning. Materialet är lättarbetat och  snällt mot verktygen vad gäller slitage. 

Alnus glutinosa, Klibbal, Black Alder
Alnus incana, Gråal, Grey Alder

Utseende

Veden är vanligen ljust gulrödbrun med falska märgstrålar och små märgfläckar. Rödkärna kan förekomma.

Egenskaper

Al är lätt att bearbeta och har goda svarvningsegenskaper. Alvirke måste hållas torrt, om det utsätts för fukt ruttnar det lätt. Däremot blir kärnan svart och motståndskraftig mot röta om den är under vatten. 

Användning

Används sedan gammalt till träskor, men är idag även populärt inom möbeltillverkning både naturellt och infärgad. Ex. köksluckor, möbler, dörrar och paneler. 

Alens färg och struktur lämpar sig väl för möbler och innerpanel. 

Ursprung

Vår europiska al kommer främst från Svealand. 

Vi levererar även amerikansk al.