Skip to main content

Holm Trävaror expanderar

Holm Trävaror har en positiv utveckling och nu expanderar vi våra lagerlokaler i Sävsjö. Utbyggnaden innebär en utökad lageryta på närmare 3000 kvadratmeter. Den totala lageryta blir på cirka 14000 kvadratmeter vilket motsvarar tre fullstora fotbollsplaner.

Vi välkomnar Julia Castell

Holm Trävaror välkomnar Julia Castell som ny inköpsassistent på vårt kontor i Sävsjö. Julia kommer närmast från en tjänst som lärare och tillträder tjänsten i mitten av juni.

Ny profil för Holm Trävaror

En ny hemsida är startskottet för ett omfattande arbete av Holm Trävarors grafiska uttryck. En ny enhetlig och modern profil kommer framöver att implementeras i hela verksamheten. Webb, kataloger, mailutskick, produktblad, mässmaterial kommer bytas ut och förnyas för att ge ett homogent intryck som stärker organisation.

Hemsidan har initialt fått ett grafiskt lyft, men kommer även att under kommande år att utvecklas för att innehålla hela vårt lagerförda produktsortiment.

Installation av fjärrvärme

Holm Trävaror är nu i slutfasen med installation av fjärrvärme i sin anläggning i Sävsjö som är på mer än 10.000 m2.
Från att ha varit uppvärmd med olja så övergår vi nu till det miljövänliga alternativet fjärrvärme från Njudungs Energi.

Allt görs möjligt med stöd av Klimatklivet och Naturvårdsverket vilka vi nu tackar för gott samarbete.
Beräkningar som gjorts visar att vi årligen kommer att minska våra utsläpp av koldioxid med mer än 175 ton.

Detta skapar en betydligt bättre miljö och därmed förbättrad hälsa för människa och djur.