Skip to main content

Bastupanel

Bastupanel

Bastupanel Al

Bastupanel Al är särskilt lämpad för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

Vår bastupanel i Al är i princip kvistfri och ger till skillnad från traditionell bastuinredning i gran, ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda gärna materialen med cederpanel för att ytterligare förstärka effekten.

PANEL 15×90 MM SOLID
LAV 28×90 MM SOLID
 • Panel och lav i al
 • Bastupanel AL

Bastupanel Asp

Ljus, lyxig och kvistfri. Vår bastupanel i Asp är i princip kvistfri och ger ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda gärna materialen med cederpanel för att ytterligare förstärka effekten.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

PANEL 12 x 65 MM SOLID
PANEL 15 x 90 MM SOLID
PANEL 15 x 120 MM SOLID, RAKKANTAD
LAV 21 x 68 MM SOLID & FINGERSKARVAD
LAV 28 x 90 MM SOLID
 • Panel och lav i al
 • Bastupanel AL

Bastupanel Ceder

Vår bastupanel i Ceder är i princip kvistfri och kan. snyggt kombineras med våra andra bastupaneler och lav i Al och Asp för att förstärka effekten.

Träslaget Ceder är precis som panel i Al och Asp särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

PANEL 11 x 92 MM SOLID, SOFTLINE
 • Ceder och asp

Bastupanel Termo asp

Termopanel Asp är en värmebehandlad bastupanel som ger en lite mörkare färg och ett lyxigt intryck.

Termopanel Asp är en i princip kvistfri bastupanel som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med traditionell Asp och panel i Al eller Ceder för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

TERMOPANEL ASP 15 x 90 MM SOFTLINE, SOLID
TERMOPANEL ASP 15 x 120 MM RAKKANTAD, SOLID
TERMOLAV ASP 21 x 68 MM SOLID
TERMOLAV ASP 28 x 90 MM SOLID
 • TERMO ASP 15×90
 • Bastupanel Termo Asp
 • TERMO ASP 15×120
 • TERMO ASP 28×90

Dokument och certifikat Bastupanel

Bastupanel sortiment

Fortsätt läsa

Termotrall Furu

Termotrall/panel Furu

Termotrall Furu

Termotrall Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termotrall Furu är en värmebehandlad trall som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad och rengörs regelbundet med tiden blir silvergrå, och då på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Vill man bevara färgen och lägger tralldäcket under bar himmel eller där solen kommer åt bör man oljebehandla trallen. Värmebehandlingen gör också att trallen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än t ex tryckimpregnerad trall.

Termotrall Furu har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Detta trallvirke är därför ett bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

 • Thermotrall furu

Termopanel Furu

Termopanel Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termopanel Furu är en värmebehandlad panel som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad med tiden blir silvergrå, och smälter då på ett naturligt sätt in i omgivningen. Värmebehandlingen gör också att panelen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än traditionell panel.

 • Thermopanel Furu
 • Dimensioner

  TERMOTRALL  FURU  26 x 117 MM FINRILLAD/SLÄT
  TERMOTRALL  FURU  26 x 140 MM FINRILLAD/SLÄT
  RAKKANTAD FALSPANEL 20×140 MM HYVLAD RAKKANTAD FALS
  KLÄDSELBRÄDA 20×140 MM FYRA SIDOR HYVLAD
  VANLIGA NAMN TERMOTRALL, VÄRMEBEHANDLAD FURA,THERMOWOOD
  VETENSKAPLIGT NAMN PINUS SYLVESTRIS
  URSPRUNG FINLAND
  TRÄDSTORLEK 35-45 M HÖGT,  1 M I DIAMETER
  MEDELVIKT SOM TORKAD 450 KG/M3
  HÅRDHET
  BROTTSTYRKA 73 MPa *
 • Montering

  Rekommenderade regelavstånd är upp till 400 mm för 26 mm trall. Montera trallen med minst 5 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm.

  Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

  INFÄSTNING

  Som skruv för Termotrall Furu med 26 mm tjocklek rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid för alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däcket. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

 • Ytbehandling och underhåll

  Spola däcket med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Termotrall Furu behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Man kan välja att olja trallen för extra skydd och för att bevara kulören.

  Termotrall Furu ändrar snabbt kulör när den utsätts för väderpåverkan och ljus. Därför bör man om syftet med behandlingen är att bevara kulören olja trallen i direkt anslutning till monteringstillfället. Rådfråga färgfackhandeln för rätt oljeprodukt och anvisningar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt för att minimera risken för påväxt av alger och mögel, högtryckstvätta aldrig trallen.

 • Om trämaterialet

  Termotrall Furu är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden.

  Termotrall Furu kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara utförda i syrafast rostfritt stål, eller annat metall- eller plåtmaterial som tål avrinningsvattnet. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna.

  Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Missfärgningar i samband med andra material är en naturlig reaktion och är inte att inte att betrakta som en defekt. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

Dokument och certifikat Termotrall Furu

Fortsätt läsa

Royal linoltrall

Royal linoltrall

Royal linoltrall

Exklusiv och underhållsvänlig linoljeimpregnerad trall av furu med det bästa rötskyddet som kan uppnås på svensk furutrall idag.

Linoltrall är framtagen genom en tvåstegsbehandling som har beprövats i mer än 30 år. I första steget tryckimpregneras trallen för att få ett utmärkt rötskydd. Därefter kokas trallen i färgpigmenterad linolja i vakuum, så att allt vattnet trycks ut. Oljan tränger då in på djupet och gör så att furutrallen blir starkare och mer vattenavvisande, samt begränsar sprickbildningar och rörelse i virket. Detta medför minimal urlakning av koppar.

Linoltrallen är för användning ovan mark och överlägsen de flesta trallsorterna i färgbeständighet.

Varför välja Royal linoltrall?

 • Formstabil, minimal rörelse
 • Beprövat i över 30 år
 • Vacker trästruktur
 • Torkad till 18%
 • Vatten och fuktavvisande
 • Linoljan innehåller fungicider vilket hjälper till att motverka mögel och påväxt
 • Långt underhållsintervall
 • Bra totalekonomi
 • Minimal urlakning av koppar

 • Royal linol grå
 • Royal linol brun
 • Dimensioner

  Kvalitet Hög kvalitativ Furu  G4-2 Kvalitet
  Färg     Brun / Fjällgrå
  Bredd/ Tjocklek 28x145mm Trall
  Handledare 34x145mm
  Stolpar 48x98mm
  Längd  3,0-5,4m  (mestadels 3,6/4,2/4,8m)
  Fuktkvot 18%   +2%
  Spill  Räkna alltid med 5-10% spill för avkap m.m.
 • Hantering, montering och lagring

  • Trallen skall förvaras och täckas utomhus, samt vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Linoltrallen skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation och luftgenomströmning underifrån för att undvika kondens. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 300 mm, vilket är ett krav. Naturlig kådutfällning förekommer vid hög solexponering, men understiger avstånd från mark 300 mm så ökar risken för ökad kådutfällning.
  • Linoltrallen monteras med rillningen uppåt.
  • Vid montering av 28x145mm är max CC avstånd mellan reglarna 600 mm. Tänk på att lägga reglarna med fall från huset. Fallet från huset ca 1cm på 4m.
  • Avståndet mellan trallbrädorna vid bredd 145mm: 4mm. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 3 mm.
  • Luftspalt mot husvägg skall vara minst 10 mm.
  • Renkapade ytor, skruv och spik skall alltid oljas in, vilket ger skydd mot röta, fukt och urlakning.
  • Monteringen görs bäst med 2 skruvar vid varje infästningsregel. Fästes med minst A2 eller A4 rostfri syrafast trallskruv.
  • Anslutande plåt skall vara av lackad och/eller rostfritt stål.
  • Minimum 4,8x55mm trallskruv, gärna 4,8x70mm
  • Metallföremål direkt på trallen kan medföra missfärgningar.
  • Linoltrall kan ha en viss odör, vilket normalt försvinner övertid. Vid montage inne kan lukten upplevas som ett problem.
 • Skötsel

  Linoltrallen, som allt trä, kräver underhåll. Kvaliteten på linoltrallen är mycket högre och kräver mindre underhåll än vanligt impregnerat. Över tid slits/tvättas oljan och pigmentet i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten kommer som på annat målat virke att blekas över tid. Färgen skall då bättras på igen (inom 3-6 år). Underhåll sker med ”Linololja Brun Protim Träolja” eller ”Linololja Fjällgrå Protim Träolja” från Koppers Sweden AB.

  Viktigt är att trallen är rengjord och torr (max 20% fuktkvot) innan den efterbehandlas med oljan.

  Kådutfällning förekommer vid hög solexponering och kan skrapas bort med vass kniv. Åtgärda med att applicera bättringsolja på den skrapade ytan.

  Vid tvättning använd ej högtryckstvätt då det kan flisa upp virket och tvätta bort oljan i översta skiktet. Tvätta med ljummet vatten och skölj bort med en vattenslang med normalt tryck. Använd ej starkt fettlösande medel utan använd något mildare t.ex. såpa. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel. 

 • Avfallshantering

  Spillvirket/kapbitar skall hanteras som impregnerat virke vid deponi.

Dokument och certifikat Royal Linoltrall

 • Produktblad trall

 • Produktblad linololja

 • Byggvaru-bedömning

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Fortsätt läsa

Cumaro trall

Cumaro trall

Cumaro trall

Cumaro ett mycket hårt träslag med hög beständighet och ett exklusivt utseende.

Cumaro varierar i färg från gyllenbrun till rödbrun. Efter exponering för väder och vind antar Cumaro en silvergrå kulör. Cumaro kan ha naturliga ytliga fläckar och färgskiftningar men dessa jämnar ut sig med tiden. Cumaro är motståndskraftig mot röta och insektsangrepp. Trädet växer till största del i Sydamerika.

Ett trädäck i Cumaro ger en känsla av lyx och är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller naturlig hållbarhet. Med rätt skötsel blir ditt nya Cumaro trallgolv vackrare med åren.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Cumaro är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

Varför välja Cumaro?
 • FSC® certifierat
 • Elegant utegolv som står emot vädrets makter
 • I princip kvistfritt
 • Miljövänligt, inga kemiska tillsatser
 • Beprövat i Sverige i över 15 år
 • Naturligt rötskydd
 • Sorteras som vanligt träavfall
 • Cumaro är svalt att gå på och har ett visst halkskydd.
 • Rekommenderas av Byggvarubedömningen
 • CUMARO TRALL
 • Tolerans och format

  Certifikat   FSC®
  Kvalitet   FAS-kvalitet – den bästa exportkvalitet i princip kvistfri.
  Tjocklek   + 0,5mm på trallen
  Spill   Räkna alltid med 5-10% spill för avkap ändsprickor, kupighet mm.
  Trall 20x140mm   Längder 2,15-6,0m
  Plugg 12 mm
  Stolpar 69x69mm Längder 2,15-4,3m
  Handledare  47,5×97,5mm Längder 2,15-4,3m
  Sågad Cumaro  40 och 50mm Längder Fallande
 • Hantering, montering och lagring

  • Trallen skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Cumarotrallen skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Vid acklimatisering brukar produkten vanligtvis återgå till normalt läge. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation underifrån för att undvika kondens. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 200mm, vilket är ett krav.
  • Regelavstånd CC max. 500mm.
  • Skapa ett frånfall från huset på ca 1 cm på 4 meter.
  • Montera med luftspalt på 7mm mellan trallbrädorna. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 4 mm. Luftspalt mot husvägg skall vara minst 15mm. Cumaro levereras nertorkad och detta gör att den expanderar efter läggning.
  • Snedsåga (Gera) aldrig Cumaro, detta för att den är nedtorkad och expanderar sig.
  • Förborra alltid Cumaro innan infästning. Försänk skruvarna vid behov.
  • Kapsnitten skall alltid oljas eller vaxas för extra fuktskydd och för att undvika ändsprickor. För bästa resultat efter slutmontering ska Cumarotrallen slipas lätt med ett fint sandpapper.
  • Rostfri-syrafast A4 trallskruv skall användas med minsta längd på 75mm och minsta diametern 4,8mm. Skruvspån vid montering måste tas bort och metallföremål/verktyg måste skyddas från trallen, då de kan skapa missfärgningar. Använd ca 35st skruvar per kvm.
  • Vi rekommenderar obehandlad Cumarotrall för att den skall bli silvergrå. Vill man hålla en jämn färg kan man olja in det med jämna mellanrum (minst 1 gång per säsong beroende på slitage och yttre påverkan). Prata med Er färgleverantör!
  • Rengör Cumarotrall med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck. Ej roterande borste. Ställ inga metallföremål när Cumaro är nytvättad, då missfärgningar kan uppstå.
  • Använd lämpliga såg-, fräs- och borrverktyg vid montering.
  • Varje bräda är unik och trä är en naturlig produkt. Detta innebär att variationer i utseende och beständighet förekommer.
  • Cumaro kan ha en viss odör, vilket normalt försvinner övertid. Vid montage inne kan lukten upplevas som ett problem.

Dokument och certifikat cumaro trall

 • Produktblad

 • FSC® certifiering

 • Byggvaru- bedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Fortsätt läsa

Bangkirai trall

Bangkirai trall

Bangkirai trall

Bangkirai hårdträtrall är ett exklusivt trallvirke som är vackert, tidlöst och naturligt hållbart.

Bangkirai som ibland kallas Kirai är ett mycket hållbart hårdträ med en jämn struktur och mellanbrun till rödbrun färg som ger en känsla av lyx. Bangkirai trall är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller  naturlig hållbarhet.

Med rätt skötsel blir ditt nya Bangkirai trallgolv bara vackrare med åren.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Bangkirai är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

 • BANGKIRAI TRALL 28×145 MM
 • BANGKIRAI TRALL 21×145 MM
 • BANGKIRAI TRALL 45×145 MM
 • BANGKIRAI STOLPE 90×90 MM
 • Dimensioner

  BANGKIRAI TRALL 21×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 28×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 45×145 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI TRALL 45×201 MM SLÄT/RILLAD
  BANGKIRAI STOLPE 90×90 MM SPÅRAD
 • Montering och infästning

  Rekommenderade regelavstånd är upp till 500 mm för 21 mm trall och upp till 600 mm för 28 mm trall. Montera trallen med minst 6 mm mellan brädorna.  Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

  Infästning

  Som skruv för Bangkirai trall rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång för 21 mm trall och minst 75 mm för 28 mm trall. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas. Bangkirai trall levereras med skyddsvax på ändarna som motverkar sprickbildning under lagring. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med skyddsvax och eventuella sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däcket. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på  virket innan montering. Ett virke som understiger
  specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

 • Ytbehandling och underhåll

  Spola däcket med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Bangkirai behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig.

  Trallen kan reagera med smuts som blir kvar på ytan och som då kan ge upphov till fläckar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt, högtryckstvätta aldrig trallen

 • Trämaterialet och sortering

  Bangkirai hårdträtrall är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slipmaskin.

  I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

Fortsätt läsa