Skip to main content

Cederpanel

Cederpanel

CEDERPANEL

Ceder är ett av de lättaste träslagen som är kommersiellt tillgängliga. Det är ändå förmågan att stå emot väder och vind som är dess största tillgång.

Ceder används ofta till fasadbeklädnad, staket och utomhusmöbler. Men är även lämplig till invändiga paneler. Ceder är motståndskraftigt mot röta och insektsangrepp, då den innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen (thujapliciner och thujacider). Ceder avlastar därmed miljön om det används som ersättning för impregnerat virke.

Vår ändspontade cederpanel ger flera fördelar så som:

 • Professionell finish på ändskarvar
 • Mindre spillmaterial
 • Snabbare och enklare montering

Vi lagerför även råämnen för snabb hyvling till kundanpassade profiler.

Ceder varierar vackert i färg från rödbrunt till brunt och ljusgult. Efter exponering för väder och vind antar Ceder en silvergrå nyans. För bevaring av ursprungsfärg skall den underhållas med pigmenterad träolja.

Ceder som material har många fördelar som:

 • Obehandlad – hållbarhet på minst 50 år
 • Elegant panel som står emot vädrets makter
 • Produkten bedömd i Sunda Hus
 • I princip kvistfritt
 • Inga kemiska tillsatser
 • Beprövat material, formstabilt
 • Naturligt rötskydd
 • Sorteras som vanligt träavfall
 • Kräver ingen behandling
 • Panel, väggar, undertak och golv; passar till allt.

PDF med aktuellt produktsortiment

 • Cederpanel dubbelfas fals 140
 • Cederpanel dubbelfas fals 140
 • Cederpanel dubbelfas fals 89
 • Cederpanel dubbelfas fals 89 finsågad
 • Cederpanel dubbelfas fals 89
 • Cederpanel dubbelfas fals 89 finsagad
 • Cederpanel tre sidor hyvlad 140
 • Cederpanel tre sidor hyvlad 140 finsagad
 • Tolerans och format

  • Kvalitet

   Platinum/Gold  No 2 Clear  and Better  = den bästa Nordamerikanska kvalitén, i princip Kvistfri. (Silver = Frisk kvist sorterad panel)

  • Tjocklek

   Sågat 45/50/105mm. Hyvlat 11/17/21/34/45mm efter önskemål

  • Bredd

   Sågat 105/125/155/205/255/305mm. Hyvlat 40-220mm efter önskemål

  • Längd

   Fallande längd från 2,15 – 5,4m

  • Fuktkvot

   ca 20% +2%

  • Bearbetning

   Hyvlerier utför många olika sorters bearbetning av Ceder efter kundens önskemål

  • Spill

   Räkna alltid med 5-10% spill för avkap ändsprickor, kupighet mm.

 • Hantering, lagring och montering

  • W R Ceder skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan användning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • För personer som är känsliga mot damm rekommenderas munskydd och skyddsglasögon vid bearbetning och kapning av cederträ. Andningsskydd med minst p3-filter rekommenderas. Vid längre tids bearbetning vid kapning/sågning rekommenderas god ventilation. Vid långtidsexponering av cederträdamm, utan följda rekommendationer, kan i enstaka fall framkalla allergi mot ceder.
  • W R Ceder kan spikas och/eller skruvas. Använd tunn spik för att minska risk för sprickbildning. Används skruv rekommenderas förborrning. Vid krav på större styrka rekommenderas användning av Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning. Även om W R Ceder är ett lätt träslag, så är fiberstrukturen och hållfastheten minst lika god som hos andra barrträd.
  • Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Vilket innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren.
  • Vid montering av bastu: 11×85 mm, ingen ytbehandling samt dold infästning.
  • Brädor med en bredd upp till 143 mm kan spikas med enbart en spik per regel. Bredare dimensioner skall spikas med två spikar per regel, där den ena kan spikas dold.
  • Vid lodrät beklädnad: montering påbörjas i ett hörn med noten mot väggen eller läkten vid väggens ände. Börja nedifrån och var noga med att profilens vänds nedåt för att säkra mot vatteninträngning.
  • Vid ytbehandling inomhus rekommenderas lack.
  • Vid ytbehandling utomhus kontakta er färgleverantör för rekommendation av cederträolja.
  • Använd lämpliga såg-, fräs- och borrverktyg vid montering. Avlägsna allt metallspån och täck all ceder vid montering.
 • Ceder och andra material

  För att undvika rinnmärken på plåt och/eller Cederträ där plåtdetaljer finns i anslutning till cederträ bör
  tillverkaren kontaktas för att säkerställa att plåt
  materialet tål det något surare vattnet från Cederträet
  och att inte plåtmaterialet kan ge upphov till rinnmärken på Cederträet.

Dokument och certifikat cederpanel

 • Sortiment

 • Produktblad

 • Bedömd i Sundahus

 • Byggvaru- bedömningen

Fortsätt läsa