Skip to main content

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk

SIBIRISK LÄRK

Holm Trävaror lagerför ett brett sortiment av Sibirisk lärk. Det omfattar trall, regelvirke, ytterpanel, sågad lärk (även grova dimensioner) och klädselbrädor. 

Lärk är ljus gulbrun med en rödaktig kärna och naturlig impregnering. Vid exponering av solljus över tid så blir lärken silvergrå. Lärken har god hållfasthet och är mycket beständig. Beständigheten beror på att den sågade lärken är nästintill 100% kärna samt innehåller hartser och syror. En långsam tillväxt på ca 200 år innan avverkning gör att innehållet av kåda och garvsyra är stort. Lärken är mycket motståndskraftig mot röta.

PDF med aktuellt produktsortiment

 • Lärkpanel enkelfas 21×143 mm
 • Lärkpanel dubbelfas 21×143 mm
 • Klädsel- / lockbräda 21×143 mm
 • Klädsel- / lockbräda 21×93 mm
 • Trall
 • 21×45
 • Dubbelfas
 • Klädselbräda och lockläckt
 • Tolerans och format

  • Kvalitet

   Klass 1-4, stor andel 1-3, med mycket hög andel kärna.

  • Certifikat

   FSC®, PEFC Certifierad (PEFC/05-37-268)

  • Tjocklek

   Finns i sågat 32/38/50/63/75/100/125/150mm  hyvlat 21/28/34/45mm

  • Bredd

   Sågat 100-225mm  och hyvlat 45-220mm

  • Längd

   4,0/5,1/5,7/6,0m  (även 3,0/3,9/4,5/4,8/5,4m men i mindre omfattning).

  • Fuktkvot

   Ca 18%  +2%

  • Bearbetning

   Vi har ett stort sortiment av hyvlad lärk, samt utför specialbearbetningar.

  • Infästning

   Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan, max 1 mm under om så önskas.

  • Spill

   Räkna alltid med 5-10 % spill för avkap för ändsprickor, kupighet m.m.

 • Hantering, lagring och montering

  • Trallen skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan läggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Lärken skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Viktigt att trallbrädorna får god ventilation underifrån för att undvika kondens. Rådgör med byggherren. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 200mm, vilket är ett krav.
  • Vid montering av trall i 21mm tjocklek rekommenderas max CC regelavstånd 400mm och för 28mm CC regelavstånd 600mm. Tänk på att lägga reglarna med fall från huset. Fallet från huset ca 1cm på 4m.
  • Avståndet mellan trallbrädorna vid bredd 95 och 120mm: minst 5mm och vid 145mm: 7mm. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 3mm vid längd 5,1 m +. Mot vägg och fasta föremål rekommenderar vi minst 15 mm avstånd.
  • Förborra alltid lärken innan infästning. Skarvar och ändar måste förborras.
  • Kärnsidan skall alltid vara nedåt = ledsen mun. Renkapade ytor skall alltid oljas in.
  • Montering görs bäst med 2 skruvar vid varje infästningsregel. Fästes med minst A2 eller A4 rostfri syrafast trallskruv vid havsnära miljö.
  • 22mm trall = minimum 4,8x55mm trallskruv och 28mm trall = minimum 4,8x70mm trallskruv.
  • Panel monteras med ungefär 20mm spikläkt för luftspalt mellan panel och vindpapp. Gäller både stående och liggande panel.

  Metallföremål direkt på trallen kan medföra missfärgningar.

 • Skötsel

  • Lärk kan lämnas obehandlad, över tid kommer lärken då bli silvergrå.
  • Om så önskas kan lärken laseras eller oljas. Viktigt är då att brädorna luftas/torkas ut innan behandling. Vid behov tvätta trallen med vatten, såpa och skurborste. Behandlingen skall göras regelbundet med jämna intervaller. Normalt vattentryck rekommenderas (ej högtryck/roterande borste). Lärkens naturligt feta yta gör att oljan har svårt att tränga in när den varit inpaketerad därför bör den luftas (ca ett halvår).
  • Oljan bör innehålla fungicider mot svamp och ha en torrhalt på ca 60%. För att uppnå bästa resultat skall behandlingen upprepas årligen.
  • Lärk är naturligt trä vilket medför att den kan röra och vrida sig när spänningen släpper i brädan. Behåll gärna några brädor som kan bytas ut efter något år.
  • Sol, vind och vatten gör att lärken ”ömsar skinn” från år till år. Lärken kan från fall till fall byta ytskikt och det är ett naturligt sätt att stöta ifrån sig olika partiklar från luften. Detta kan med enkelhet borstas bort.
 • Avfallshantering

  Spillvirket skall sorteras som träavfall vid deponi.

Dokument och certifikat Sibirisk lärk

 • Produktblad

 • FSC® certifiering

 • Bedömd i Sundahus

 • Byggvaru- bedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Fortsätt läsa

Cederpanel

Cederpanel

CEDERPANEL

Ceder är ett av de lättaste träslagen som är kommersiellt tillgängliga. Det är ändå förmågan att stå emot väder och vind som är dess största tillgång.

Ceder används ofta till fasadbeklädnad, staket och utomhusmöbler. Men är även lämplig till invändiga paneler. Ceder är motståndskraftigt mot röta och insektsangrepp, då den innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen (thujapliciner och thujacider). Ceder avlastar därmed miljön om det används som ersättning för impregnerat virke.

Vår ändspontade cederpanel ger flera fördelar så som:

 • Professionell finish på ändskarvar
 • Mindre spillmaterial
 • Snabbare och enklare montering

Vi lagerför även råämnen för snabb hyvling till kundanpassade profiler.

Ceder varierar vackert i färg från rödbrunt till brunt och ljusgult. Efter exponering för väder och vind antar Ceder en silvergrå nyans. För bevaring av ursprungsfärg skall den underhållas med pigmenterad träolja.

Ceder som material har många fördelar som:

 • Obehandlad – hållbarhet på minst 50 år
 • Elegant panel som står emot vädrets makter
 • Produkten bedömd i Sunda Hus
 • I princip kvistfritt
 • Inga kemiska tillsatser
 • Beprövat material, formstabilt
 • Naturligt rötskydd
 • Sorteras som vanligt träavfall
 • Kräver ingen behandling
 • PEFC Certifierad (PEFC/05-37-268)
 • Panel, väggar, undertak och golv; passar till allt.

PDF med aktuellt produktsortiment

Cederpanel PEFC-certifierad

 • Cederpanel dubbelfas fals 140
 • Cederpanel dubbelfas fals 140
 • Cederpanel dubbelfas fals 89
 • Cederpanel dubbelfas fals 89 finsågad
 • Cederpanel dubbelfas fals 89
 • Cederpanel dubbelfas fals 89 finsagad
 • Cederpanel tre sidor hyvlad 140
 • Cederpanel tre sidor hyvlad 140 finsagad
 • Tolerans och format

  • Kvalitet

   Platinum/Gold  No 2 Clear  and Better  = den bästa Nordamerikanska kvalitén, i princip Kvistfri. (Silver = Frisk kvist sorterad panel)

  • Tjocklek

   Sågat 45/50/105mm. Hyvlat 11/17/21/34/45mm efter önskemål

  • Bredd

   Sågat 105/125/155/205/255/305mm. Hyvlat 40-220mm efter önskemål

  • Längd

   Fallande längd från 2,15 – 5,4m

  • Fuktkvot

   ca 20% +2%

  • Bearbetning

   Hyvlerier utför många olika sorters bearbetning av Ceder efter kundens önskemål

  • Spill

   Räkna alltid med 5-10% spill för avkap ändsprickor, kupighet mm.

 • Hantering, lagring och montering

  • W R Ceder skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan användning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Monteringen skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • För personer som är känsliga mot damm rekommenderas munskydd och skyddsglasögon vid bearbetning och kapning av cederträ. Andningsskydd med minst p3-filter rekommenderas. Vid längre tids bearbetning vid kapning/sågning rekommenderas god ventilation. Vid långtidsexponering av cederträdamm, utan följda rekommendationer, kan i enstaka fall framkalla allergi mot ceder.
  • W R Ceder kan spikas och/eller skruvas. Använd tunn spik för att minska risk för sprickbildning. Används skruv rekommenderas förborrning. Vid krav på större styrka rekommenderas användning av Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning. Även om W R Ceder är ett lätt träslag, så är fiberstrukturen och hållfastheten minst lika god som hos andra barrträd.
  • Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Vilket innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren.
  • Vid montering av bastu: 11×85 mm, ingen ytbehandling samt dold infästning.
  • Brädor med en bredd upp till 143 mm kan spikas med enbart en spik per regel. Bredare dimensioner skall spikas med två spikar per regel, där den ena kan spikas dold.
  • Vid lodrät beklädnad: montering påbörjas i ett hörn med noten mot väggen eller läkten vid väggens ände. Börja nedifrån och var noga med att profilens vänds nedåt för att säkra mot vatteninträngning.
  • Vid ytbehandling inomhus rekommenderas lack.
  • Vid ytbehandling utomhus kontakta er färgleverantör för rekommendation av cederträolja.
  • Använd lämpliga såg-, fräs- och borrverktyg vid montering. Avlägsna allt metallspån och täck all ceder vid montering.
 • Ceder och andra material

  För att undvika rinnmärken på plåt och/eller Cederträ där plåtdetaljer finns i anslutning till cederträ bör
  tillverkaren kontaktas för att säkerställa att plåt
  materialet tål det något surare vattnet från Cederträet
  och att inte plåtmaterialet kan ge upphov till rinnmärken på Cederträet.

Dokument och certifikat cederpanel

 • Sortiment

 • Produktblad

 • Bedömd i Sundahus

 • Byggvaru- bedömningen

Fortsätt läsa