Skip to main content

Fanerade lamell – 3-skikt

En kärna uppbyggd av lameller på båda sidor om trästavarna limmas faner. Finns som ask, björk, ek, och valnöt.