FSC® och PEFC | Ökar med 50%

50% ÖKNING av spårbarhetscertifierat/kontrollerat trä – FSC® och PEFC. 
Efterfrågan av certifierat och kontrollerat material blir allt större och sett över tre år har vår inköpta volym ökat med över 50%. 

Det ligger helt i linje med Holm Trävarors strävan efter att leverera spårbarhetscertifierat/kontrollerat trä i så stor utsträckning som möjligt. 

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se