Skip to main content

Lagerbyggnationen: Tak, väggar och gjutning av golv

Arbetet med nya lagret går helt enligt plan. Taket är sedan länge på plats och väggarna är nästintill färdigmonterade.
Under kommande vecka koncentreras arbetet på att förbereda för gjutning av golvet.
När själva byggnationen är färdig ska marken runt omkring att anläggas och en ny väg färdigställas.

Fakta: Ca 70 lastbilslaster med betong kommer att krävas för att gjuta den nya golvytan.