Skip to main content

Ny VD för Holm Trävaror

Vi välkomnar Karl Lindström som ny interim VD för Holm Trävaror AB. Karl tar vid det viktiga arbetet som Annica startat med att bygga ett nytt ännu starkare Holm Trävaror. Det finns flertalet projekt som löper och det är en fördel att en person som redan finns i organisationen kan ta vid och slutföra dessa. Kalle har en bred och djup erfarenhet från både den svenska och finska marknaden inom träbranschen.