Skip to main content

Ökad satsning på hållbarhet

Nu är hon här! Josefine Häggström som är ny Hållbarhetsanvarig i Holmgruppen.
Holm Trävaror arbetar med spårbarhetssystem för att säkerställa att våra trävaror kommer från hållbara skogsbruk, som samtidigt skapar rättvisa förhållanden för de människor som är beroende av inkomst från skogen. Holm Trävaror är certifierad för FSC® och PEFC™.

I tillägg till detta arbetar vi inom koncernen också enligt gällande EU-direktiv och med kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO, samt med en egen verksamhetspolicy för ansvarsfullt företagande.

Vi följer förändringar i vår omvärld och regelverk så att vi kontinuerligt kan uppdatera våra system och processer för att säkerställa att vi alltid följer gällande norm.

Det är mitt i detta som du hittar Josefine.

Välkommen Josefine!