Skip to main content

Formatsågen är populärare än någonsin!

Per, Alexaner och Nedzad är populärare än någonsin. Och det är inte så konstigt! De är noggranna och fantastiskt duktiga på att såga och optimera. Det hjälper er kunder att spara både tid och pengar!
ÄR FORMATSÅGNING INTRESSANT FÖR ER?
Om er såg inte klarar av hanteringen av stora skivor kan vår såg som klarar 5600x2500mm vara ett alternativ. Det ger stora möjligheter för er att minska spill. Prata med din säljare så får du veta mer!