Sibirisk lärk och Cederpanel bedömd och rekommenderad enligt Byggvarubedömningen

Nu är såväl Sibiriskt Lärk som Cederpanel från Holm Trävaror rekommenderad enligt Byggvarubedömningen. Mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webtjänst.Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se