Skip to main content

Sibirisk lärk och Cederpanel bedömd och rekommenderad enligt Byggvarubedömningen

Nu är såväl Sibiriskt Lärk som Cederpanel från Holm Trävaror rekommenderad enligt Byggvarubedömningen. Mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webtjänst.Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.