Skip to main content

Tillbyggnationen: Markarbetet är snart slutfört

Arbetet med tillbyggnaden av Sävsjö-lagret fortskrider. Entreprenören har snart slutfört allt markarbete för att i nästa steg påbörja gjutning av fundament och betongplattan. Utöver själva tillbyggnaden har även en ny väg färdigställts för att lättare kunna ta emot den ökade mängden av ankommande och avgående transporter.

Den nya lagerlokalen blir på närmare 3000 kvadratmeter och byggs för att möta företagets positiva utveckling.

*Bilden illustrerar ytan tillbyggnaden kommer att uppta.