Författare: artofmedia

Holm Trävaror i Stockholm dubblar lagerytan

Holm Trävaror i Stockholm
dubblar lagerytan

Vi försöker ständigt underlätta med kortare leveranstider och bättre lagerhållning. Som ett led i detta har vårt lager i Stockholm nu utökat sina lagerytor till nästan det dubbla.

– Nu utökar vi lagersortimentet med bredare utbud av skivmaterial och lim, säger Nicklas Dahlström som är innesäljare och lageransvarig.

I Stockholm möter du även våra säljare Martin Norén och Johan Rehbäck (Byggvaruhandel) som med proffsigt bemötande servar er kunder på bästa sätt. Slå en signal eller titta förbi med möjlighet att se, känna och klämma på materialet. Du hittar oss i Kungens Kurva. Välkommen!

Fortsätt läsa

Sibirisk lärk och Cederpanel bedömd och rekommenderad enligt Byggvarubedömningen

Nu är såväl Sibiriskt Lärk som Cederpanel från Holm Trävaror rekommenderad enligt Byggvarubedömningen. Mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webtjänst.Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Urban Stenevi utses som ny styrelseordförande

För att än mer stärka vår utveckling har vår ägare utsett Urban Stenevi till ny styrelseordförande för Holm Trävaror och Kärnsund Wood Link. 
Med sin kunskap och erfarenhet i branschen kommer Urban att tillföra stort värde och driva betydelsefulla frågor framåt.

Ett spännande och stimulerande uppdrag att få var en aktiv del i utvecklingen av två framstående bolag inom svensk trävarubransch, säger Urban Stenevi i en kommentar

Bastupanel

Bastupanel

Bastupanel Al

Bastupanel Al är särskilt lämpad för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

Vår bastupanel i Al är i princip kvistfri och ger till skillnad från traditionell bastuinredning i gran, ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda gärna materialen med cederpanel för att ytterligare förstärka effekten.

PANEL 15×90 MM SOLID
LAV 28×90 MM SOLID
 • Panel och lav i al
 • Bastupanel AL

Bastupanel Asp

Ljus, lyxig och kvistfri. Vår bastupanel i Asp är i princip kvistfri och ger ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda gärna materialen med cederpanel för att ytterligare förstärka effekten.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

PANEL 12 x 65 MM SOLID
PANEL 15 x 90 MM SOLID
PANEL 15 x 120 MM SOLID, RAKKANTAD
LAV 21 x 68 MM SOLID & FINGERSKARVAD
LAV 28 x 90 MM SOLID
 • Panel och lav i al
 • Bastupanel AL

Bastupanel Ceder

Vår bastupanel i Ceder är i princip kvistfri och kan. snyggt kombineras med våra andra bastupaneler och lav i Al och Asp för att förstärka effekten.

Träslaget Ceder är precis som panel i Al och Asp särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

PANEL 11 x 92 MM SOLID, SOFTLINE
 • Ceder och asp

Bastupanel Termo asp

Termopanel Asp är en värmebehandlad bastupanel som ger en lite mörkare färg och ett lyxigt intryck.

Termopanel Asp är en i princip kvistfri bastupanel som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med traditionell Asp och panel i Al eller Ceder för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

TERMOPANEL ASP 15 x 90 MM SOFTLINE, SOLID
TERMOPANEL ASP 15 x 120 MM RAKKANTAD, SOLID
TERMOLAV ASP 21 x 68 MM SOLID
TERMOLAV ASP 28 x 90 MM SOLID
 • TERMO ASP 15×90
 • Bastupanel Termo Asp
 • TERMO ASP 15×120
 • TERMO ASP 28×90

Dokument och certifikat Bastupanel

Bastupanel sortiment

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare. 

Kontakta oss

Fortsätt läsa

Termotrall Furu

Termotrall/panel Furu

Termotrall Furu

Termotrall Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termotrall Furu är en värmebehandlad trall som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad och rengörs regelbundet med tiden blir silvergrå, och då på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Vill man bevara färgen och lägger tralldäcket under bar himmel eller där solen kommer åt bör man oljebehandla trallen. Värmebehandlingen gör också att trallen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än t ex tryckimpregnerad trall.

Termotrall Furu har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Detta trallvirke är därför ett bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

 • Thermotrall furu

Termopanel Furu

Termopanel Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termopanel Furu är en värmebehandlad panel som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad med tiden blir silvergrå, och smälter då på ett naturligt sätt in i omgivningen. Värmebehandlingen gör också att panelen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än traditionell panel.

 • Thermopanel Furu
 • Dimensioner

  TERMOTRALL  FURU  26 x 117 MM FINRILLAD/SLÄT
  TERMOTRALL  FURU  26 x 140 MM FINRILLAD/SLÄT
  RAKKANTAD FALSPANEL 20×140 MM HYVLAD RAKKANTAD FALS
  KLÄDSELBRÄDA 20×140 MM FYRA SIDOR HYVLAD
  VANLIGA NAMN TERMOTRALL, VÄRMEBEHANDLAD FURA,THERMOWOOD
  VETENSKAPLIGT NAMN PINUS SYLVESTRIS
  URSPRUNG FINLAND
  TRÄDSTORLEK 35-45 M HÖGT,  1 M I DIAMETER
  MEDELVIKT SOM TORKAD 450 KG/M3
  HÅRDHET
  BROTTSTYRKA 73 MPa *
 • Montering

  Rekommenderade regelavstånd är upp till 400 mm för 26 mm trall. Montera trallen med minst 5 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm.

  Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldäck.

  INFÄSTNING

  Som skruv för Termotrall Furu med 26 mm tjocklek rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 65 mm lång. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid för alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Förborra med en borrdiameter som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborrning skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas. Vid montering skall brädorna ändkapas så att de har rät vinkel och så att brädor med sprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däcket. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

 • Ytbehandling och underhåll

  Spola däcket med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Termotrall Furu behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Man kan välja att olja trallen för extra skydd och för att bevara kulören.

  Termotrall Furu ändrar snabbt kulör när den utsätts för väderpåverkan och ljus. Därför bör man om syftet med behandlingen är att bevara kulören olja trallen i direkt anslutning till monteringstillfället. Rådfråga färgfackhandeln för rätt oljeprodukt och anvisningar. Rengör trallen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt för att minimera risken för påväxt av alger och mögel, högtryckstvätta aldrig trallen.

 • Om trämaterialet

  Termotrall Furu är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden.

  Termotrall Furu kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning i indirekt kontakt med trallen vara utförda i syrafast rostfritt stål, eller annat metall- eller plåtmaterial som tål avrinningsvattnet. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna.

  Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Missfärgningar i samband med andra material är en naturlig reaktion och är inte att inte att betrakta som en defekt. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

Dokument och certifikat Termotrall Furu

Kontakta oss

Holm Trävaror är leverantör till bygghandeln. Som privatperson hänvisas du till din lokala bygghandlare. 

Fortsätt läsa

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se