Skip to main content

Holm Trävaror expanderar

Holm Trävaror har en positiv utveckling och nu expanderar vi våra lagerlokaler i Sävsjö. Utbyggnaden innebär en utökad lageryta på närmare 3000 kvadratmeter. Den totala lageryta blir på cirka 14000 kvadratmeter vilket motsvarar tre fullstora fotbollsplaner.