Holm Trävaror expanderar

Holm Trävaror har en positiv utveckling och nu expanderar vi våra lagerlokaler i Sävsjö. Utbyggnaden innebär en utökad lageryta på närmare 3000 kvadratmeter. Den totala lageryta blir på cirka 14000 kvadratmeter vilket motsvarar tre fullstora fotbollsplaner.

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se