Skip to main content

Installation av fjärrvärme

Holm Trävaror är nu i slutfasen med installation av fjärrvärme i sin anläggning i Sävsjö som är på mer än 10.000 m2.
Från att ha varit uppvärmd med olja så övergår vi nu till det miljövänliga alternativet fjärrvärme från Njudungs Energi.

Allt görs möjligt med stöd av Klimatklivet och Naturvårdsverket vilka vi nu tackar för gott samarbete.
Beräkningar som gjorts visar att vi årligen kommer att minska våra utsläpp av koldioxid med mer än 175 ton.

Detta skapar en betydligt bättre miljö och därmed förbättrad hälsa för människa och djur.