Lagerbyggnationen: Tak, väggar och gjutning av golv

Arbetet med nya lagret går helt enligt plan. Taket är sedan länge på plats och väggarna är nästintill färdigmonterade.
Under kommande vecka koncentreras arbetet på att förbereda för gjutning av golvet.
När själva byggnationen är färdig ska marken runt omkring att anläggas och en ny väg färdigställas.

Fakta: Ca 70 lastbilslaster med betong kommer att krävas för att gjuta den nya golvytan.

Ny ansvarig för kantlist

Vårt breda sortiment av kantlist får fr o m den 12 november en ny produktansvarig. Efter lång och trogen tjänst önskar Thomas Sunesson få lite lugnare dagar framöver. Malin Wingren jobbar under hösten parallellt med Thomas som avslutar sin anställning hos den 21 december. Vi tackar Thomas för allt han bidragit med och önskar honom redan nu all lycka framöver.
Malin Wingren nås på tel 0382-464 78 och e-post m.wingren@holmtravaror.se

Taket är snart på plats!

Arbetet med utbyggnaden av lagret i Sävsjö fortskrider med rask takt. Takstolarna tog inte många dagar att resa och under vecka 41 börjar nu taket att läggas på plats.

Det är flera olika entreprenörer inblandade i projektet och med gott samarbete dem emellan går allt enligt upprättad tidsplan.
– Vi räknar med att truckarna kör in de första leveranserna efter årsskiftet, berättar Richard Wetterholm som är lageransvarig.

Takstolarna redo och kontoret utökas!

Ljudet av hammarslag, borrmaskiner och betongbilar är ovanliga inslag i vardagen på Holms Trävaror. Men nu är det verklighet när snickare, elektriker och markarbetare förbereder för att expandera verksamheten i Sävsjö.

Tidigare har det rapporterats om tillbyggnationen av lagret där nu fundamenten är klara och takstolarna står redo för att lyftas på plats. Men även kontoret får ett rejält lyft under hösten.

– Vi nyanställer både på lagret och kontoret samtidigt som vi flyttar verksamheten från Bankeryd. Det gör att vi satsar på nya kontorsplatser och även ett ny matsal och showroom, berättar VD Klas Blom.

Hela sex nya ljusa kontorsplatser färdigställs en trappa upp, där man planerar att samla hela inköpsavdelningen. På samma våningsplan kommer även den nya matsalen finnas med plats för hela den utökade personalstyrkan.
Kontorslokalerna kommer att stå klara under hösten och den nya lagerytan förväntas att tas i bruk efter årsskiftet.

[widgetkit id=”2″]

Tillbyggnationen: Markarbetet är snart slutfört

Arbetet med tillbyggnaden av Sävsjö-lagret fortskrider. Entreprenören har snart slutfört allt markarbete för att i nästa steg påbörja gjutning av fundament och betongplattan. Utöver själva tillbyggnaden har även en ny väg färdigställts för att lättare kunna ta emot den ökade mängden av ankommande och avgående transporter.

Den nya lagerlokalen blir på närmare 3000 kvadratmeter och byggs för att möta företagets positiva utveckling.

*Bilden illustrerar ytan tillbyggnaden kommer att uppta.

Holm Trävaror säljer till företag och skolor. Privatpersoner hänvisas till slojd.holmtravaror.se