Skip to main content

Ny profil för Holm Trävaror

En ny hemsida är startskottet för ett omfattande arbete av Holm Trävarors grafiska uttryck. En ny enhetlig och modern profil kommer framöver att implementeras i hela verksamheten. Webb, kataloger, mailutskick, produktblad, mässmaterial kommer bytas ut och förnyas för att ge ett homogent intryck som stärker organisation.

Hemsidan har initialt fått ett grafiskt lyft, men kommer även att under kommande år att utvecklas för att innehålla hela vårt lagerförda produktsortiment.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *